Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükler Rehberi Yayınlandı.

  • Başkanlığımızca hazırlanan “Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükler Rehberi” pdf formatında Başkanlığımızın internet sayfasında yayınlanmıştır.

     

    Rehberde, gelir vergisinin konusu ve unsurları, gayrimenkul alım-satım işlerinde ‘ticari kazanç - değer artış kazancı’ ayrımı, gayrimenkul olarak tanımlanan mal ve hakların neler olduğu ve bu mal ve hakların elden çıkarılması sırasında elde edilen kazancın niteliği, safi değer artışının tespiti ve kazancın hangi hallerde beyan edileceğine dair açıklamalara ve gayrimenkul alım-satımında tapu harcı ve emlak vergisi yükümlülüğü konularına yer verilmiştir.

     

    Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.