Motorlu Taşıtlar Vergisi Borçlarını 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Ödemek İsteyenlere İlişkin Duyuru

  • Mükelleflerin bulundukları il veya ilçe dışındaki başka vergi dairelerine kayıtlı taşıtlarına ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve taşıtla ilişkili idari para cezaları için 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak amacıyla bulundukları il veya ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları mümkündür. Taksitlendirme işlemlerini müteakip ödeme planları başvuru yapılan vergi dairesinden alınabilecektir.