Torba Yasadan Yararlanan Koddan Çıkacak

  • Torbaya giren ‘Kod'dan çıkacak KOD olayını ve bununla ilgili uygulamayı, okuyucularımızın bir kısmı hatırlayacaktır. Bir cümleyle açıklamak gerekirse; aklı başında hiç kimsenin inanamayacağı, olaylar zinciriydi... BİRKAÇ ÖRNEK Aslında örnek çok ama gelişi güzel birkaç örnek verelim: - Dört yıl önce mal aldığınız firma, adresinde bulunamamış, - Üç yıl önce mal aldığınız firma, defterlerini inceleme elemanına biraz etmemiş, - Üç yıl önce mal aldığınız firma, KDV beyannamesini vermemiş, - Üç yıl önce mal aldığınız firma, kapsamı itibariyle yanıltıcı belge kullanmış, bu nedenle de firma, koda girmiş. Bu ve benzeri durumlarda, mal alan firmaya deniliyordu ki; “Bunlardan aldığın malın KDV'sini faiziyle öde ya da bunun dört katı teminat ver. Yoksa sen de incelemeye alınırsın ve koda (kara listeye) girersin. Ödemezsen senden mal alan da koda girer!” “İnanılır gibi değil” denilen bu uygulama, binlerce firmayı perişan etti. İflas edenler, işyerini kapatanlar hatta kafayı oynatanlar oldu. Bu arada bir mükellef, şeref ve haysiyetinin zedelendiği, firmasının prestij kaybı nedeniyle Maliye aleyhine “manevi tazminat davası” açtı ve davayı kazandı (Bkz. Danıştay 3. D. 26.5.2010 Tarih ve E.2007/4267, K.2010/1716). Özetle, ortalık karıştı gitti... TORBA ÇÖZÜMÜ Maliye Bakanlığı, yeni bir KDV Tebliği yayımladı. Buna göre; - Sahte ve muhteviyatı (kapsamı) itibariyle yanıltıcı belge kullananlar (düzenleyenler yararlanamayacak), - KDV beyannamesi vermeyenler, - Adresinde bulunamayanlar, - Defter ve belgelerini ibraz etmeyenler, 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarının tamamına ilişkin olarak KDV artırımında bulunup, tahakkuk eden vergiyi de ödediklerinde ya da Torba Kanunu Tebliği'nin (X/6) no.lu bölümünde açıklandığı şekilde teminat gösterdiklerinde, koddan çıkartılacaklar (Bkz. 22 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 115 Seri No.lu KDV Genel Tebliği). KALICI ÇÖZÜM Kod olayından perişan olanların bir kısmına çözüm getiriliyor. Ancak bu yeterli değil, “kalıcı çözüme” ihtiyaç var. 11 Ocak 2010'da Maliye Bakanı, iş dünyasında büyük sıkıntı yaratan kod uygulamasının kaldırılacağını, onun yerine “grup sistemi” şeklinde yeni bir uygulama getirileceğini açıklamıştı. Aradan bir yılı aşkın süre geçti ama kod olayına hala kalıcı bir çözüm getirilmedi. Bu arada “kod uygulamasında son durum nedir?” bilinmiyor. Bunun da bir tebliğ ile açıklanmasında yarar var. Sonuç olarak, kod olayına acil bir çözüm getirilmeli...