BAĞIMSIZ DENETİM

BAĞIMSIZ DENETİM

  • Genel amaçlı finansal tabloların UDS’na uygun bağımsız denetimi,
    Sermaye Piyasası Kurulu’na tabi şirketlerin, Seri X 22 No’lu Tebliğine uygun olarak gerçekleştirilen denetimler,
    Özel Amaçlı Bağımsız denetim Raporları
    Uygunluk Denetim Raporları (Agreed Upon Procedures Reports)

  •