KURUMSAL FİNANS

KURUMSAL FİNANS

 • Şirket satınalma, birleşme, devir ve bölünmeleri
  Yeniden yapılanma ve kurumsallaşma
  Halka açılma
  Şirket Değerlemesi
  Finansal DUE Diligence
  Vergisel DUE Diligence

   

 •