DENETIME TABI BAĞıMSıZ DENETIME TABI

 • Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler Yeniden Belirlenmiştir.

  1. 2012/4213 sayılı Karar'ın Bağımsız denetime tabi olacak şirketler başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilerek, bu şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi hale getirilmiştir.

  a) Aktif toplamı 50 milyon ve üstü Türk Lirası (Bir önceki Kararda 75 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

  b) Yıllık net satış hasılatı 100 milyon ve üstü Türk Lirası (Bir önceki Kararda 150 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

  c) Çalışan sayısı 200 ve üstü (Bir önceki Kararda 250 ve üstü idi)


  2. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin üçüncü sırasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  a) Aktif toplamı 50 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 75 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

  b) Yıllık net satış hasılatı 100 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda da 100 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

  c) Çalışan sayısı 200 ve üstü (Bir önceki Kararda 250 ve üstü idi)

  3. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin dördüncü sırasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  a) Aktif toplamı 50 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 75 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

  b) Yıllık net satış hasılatı 100 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda da 100 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

  c) Çalışan sayısı 200 ve üstü (Bir önceki Kararda 250 ve üstü idi)

  4. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin altıncı sırasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  a) Aktif toplamı 50 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 75 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

  b) Yıllık net satış hasılatı 100 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 150 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

  c) Çalışan sayısı 200 ve üstü (Bir önceki Kararda 250 ve üstü idi)

  Kaynak: Verginet